Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Красимир Иванов
Научен ръководител ст. н. с. д-р А. Kирилов
Висше училище/научен институт Институт по фуражните култури
Факултет/Катедра Консервиране, окачествяване и използване на фуражите за преживни
Други дисциплини с които е свързана дисертацията хранене на преживни - протеинова хранителност
Работни езици на докторанта български, руски и английски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси хранене на преживни, консервиране на фуражи, протеинова и енергийна хранителност на фуражите за преживни
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 040204
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 12.3.2008
Дата на отчисляване 12.3.2012
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria