Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Радослав Михайлов Цонев
Научен ръководител проф. д-р Иван Юстинианов Кочев
Методология на изследването теренна работа, дескриптвен метод, сравнително-исторически метод
Информация за връзка Благоевград, ул Полковник Драганов 63, тел. 073 3 42 54
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по български език
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фонетика, морфология, лексикология, история на български език
Работни езици на докторанта български, руски, английски, френски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси езикознание, фонетика, история на българския език, старобългаски език, диалектология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Конструиране и обективиране на публичните пространства в гр. Видин, В: Балканът и морето - послания към времена и поколения, Бл. 1999
Шифър на научната специалност 050417
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.9.2002
Дата на отчисляване 1.9.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Банско-разложкия говор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria