Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Златка Димитрова Гергинова
Научен ръководител доц. Анна Лилова
Информация за връзка Благоевград 2700, ул. Иван Михайлов 59, бх. Б, ап.3 тел. 073 3 74 30; 0888 22 16 83
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по чужди езици
Други дисциплини с които е свързана дисертацията литература, стилистика, история
Работни езици на докторанта немски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси Езикознание, теория на превода, литературна теория
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Два аспекта през призмата свое-чуждо в разказа "Барутния буквар" на Йордан Радичков и немсйия му превод, В: Научни доклади и съобщения от конференцията, посветен на 10-шнината на Филологичеки факултет и на Европейската година на езиците, УИ, Бл. 2002 г.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 4.4.2002
Дата на отчисляване 3.4.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Свое и чуждо в превода като междукултурен трансфер (въз основа на преводи на произведения на Й. Радичков на немски език и на Елиас Канети на български език)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria