Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Теодора Стефанова Кирякова
Научен ръководител проф. Руска Симеонова
Методология на изследването анализ на терминология от научните дисциплини; избор на лингвистична обосновка; корпусен материал; прилагане на интегративна мярка, обхващаща езикови и извън езикови дадености на рекламния текст и включваща трите основни за реториката етапи при създаването на публичен текст.
Информация за връзка тел. 0889 84 71 28 e-mai: teodora_kiriakova@mail.bg; kiriakova@eudoramail.com
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по чужди езици
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Прагматика, Медиазнание, Психология, Културология, Психология
Работни езици на докторанта немски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси реклама, езикознание, литературознание, медии, психология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Реторика и слоган в немски рекламни текстове, В: Сборник по случай 10-шнината на Филологически факултет ЮЗУ. 2. Establishing and breaking up of conventions in the communication with trade marks, В: Сборник на Пловдивски университет от 2002 г.: American Studies
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 3.1.2001
Дата на отчисляване 3.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Лингвистични и екстралингвистични особености на телевизионния рекламен текст - изследване въз основа на български и немски видеоклипове
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria