Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Весела Кирилова Мирчева
Научен ръководител проф. д-р Богоя Станков
Методология на изследването Проучване и сравнителен анализ на българска и чуждестранна правна литература, както и на нормативни актове от българското и чуждо законодателство. Сравнителен исторически анализ на основните иститути, свързани с правното положение на народния представител. Изследване и анализ на тълкувателни решения на Конституционния съд на РБ.
Информация за връзка e-mail: valensia@abv.bg тел. 098 700 508
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по публичноправни науки и публичен мениджмънт
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Конституционно право, Парламентарно право, Сравнително конституционно право
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Конституционно право, международно право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050506
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2003
Дата на отчисляване 30.6.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Правно положение на народния представител
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria