Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Станислава Минева
Научен ръководител доц. д-р Петър Христов, проф.д.и.н. Бончо Асенов
Висше училище/научен институт Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"
Факултет/Катедра Юридически факултет/Катедра "Сигурност и безопасност"
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Защита на националната сигурност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 11.12.2007
Дата на отчисляване 11.12.2010
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria