Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Дончо Сашков Георгиев
Научен ръководител доц. д-р Петър Воденичаров
Информация за връзка Дом. адрес: 1303 София, Зона Б-5, ул. “Одрин”, бл. 14, вх. Г, ет. 14, ап. 120;
Дом. тел. 02/235 – 480; GSM: 0888/838 – 999;
e-mail: bforum@pirin.com
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по български език
Други дисциплини с които е свързана дисертацията културна антропология, историческа антропология, социология, история на всекидневието и манталитетите, общо и сравнително езикознание на
Работни езици на докторанта английски - добре (писмено и говоримо), френски - отлично (писмено и говоримо), руски отлично (писмено и говоримо), сръбски и хърватски - отличн
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси социолингвистика, масови комуникации, история, социология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050411
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 21.2.2003
Дата на отчисляване 21.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Масмедии и младежки идентичности в младежките медийни текстове по време на криза (България и Сърбия през 90-е години на XX век)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria