Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елиа Георгиева
Висше училище/научен институт Медицински Университет-София
Факултет/Катедра (ако има) Социална медицина
Работни езици на докторанта Английски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 13.11.2003
Дата на отчисляване 13.11.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria