Механика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Теоретични изследвания на взаимодействието на метални комплекси с биологични молекули: механизми на антитуморно действие  Силвия Анчова Веселинова 
12.11.2003 Терпеноиди във видове от род Anthemis  Йорданка Димитрова Станева 
12.11.2003 Микро- и наноструктурирани биоразградими полимерни носители на биолигично активни вещества  Елена Любенова Янчева 
2.2.2006 Идентификация на движението на автомобил след загуба на устойчивост с отчитане на окачването, ротацията на колелата и променливия характер на триенето.  Стойко Пехливанов 
20.3.2006 Електродинамични характеристики на електродъгови стоманодобивни пещи  Магдалина Димитрова Кушлева 
14.5.2006 Неуточнена  Васил Николов 
19.9.2007 Аеродинамичен анализ и синтез на вятърни турбини с хоризонтална ос.  Огнян Иванов Данчев 
2.8.2009 Неуточнена  Велина 
3.10.2021   Красимир Николов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria