Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Библиотека
 
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Влияние природата на разтворителя върху кристализационните процеси в системи от вида MeX2-CO(...)- solvent  Румяна Георгиева Гергулова 
12.11.2003 Синтез и физикохимично характеризиране на комплексни оксиди  Мария Николова Манчева 
12.11.2003 ИЧ-спектроскопско изучаване на състоянието на медни йони и клъстери върху различни носители  Цветомир Валериев Венков 
12.11.2003 Синтез, химическо,структурно моделиране на слоести литиево-никелови оксиди за катодни материали от интерхалационен тип  Елица Божидарова Шинова 
12.11.2003 Поточно-инжекционно отлъчване и концентриране на следи от елементи с последваща атомно-спектрометрична детекция  Боряна Любенова Димитрова 
12.11.2003 Свойства на повърхността на комплексни оксидни катализатори  Анна Димитрова Пенкова 
12.11.2003   Ели Георгиева Григорова 
12.11.2003 Неуточнена  Кристина Костова Чакърова 
12.11.2003 Синтез и структура на двойно-хексагонални и шпинелоподобни станати на някои алкални 3d-преходни метали  Татяна Николаева Бакалова 
12.11.2003 Отнасяния на Sn-O-Te слоеве, получавани чрез съвместна кондензация на TeО2 и Sn като сензори за влага  Биляна Чавдарова Георгиева 
5 май 2017
в областта на социалните и хуманитарните науки за 2018-2019 г.

18 януари 2017
Анна Загорска е носителят на докторантската стипендия на Финансова група Карол за 2017г.

14 октомври 2016
организирана от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет

6 октомври 2016
Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria