Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Библиотека
 
Геология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Петрология на част от домезозойската подложка на Сливенско-Шипченската ТЕ, Централна Стара планина  Юлия Стателова 
12.11.2003 Минералогия на орудяванията от Чипровската рудна зона  Димитрина Ангелова Димитрова 
12.11.2003 Структурна характеристика на съединенията от системата на М(RE-O-4)2-L-H2O...  Росица Петрова Николова 
12.11.2003 Синтез и физико-химична характеристика на микропорести титаносиликати  Станислав Лазаров Фердов 
12.11.2003 Минерални, генетични и промишлени типове барит в находище Кремиковци - характеристика, критерии за разграничаване и предпоставки за по-ефективно оползотворяване  Мая Николова Димова 
12.11.2003 Влияние на техногенната обремененост върху абразионно-акумулативните процеси при Българския черноморски бряг  Маргарита Колева Станчева 
12.11.2003 Експериментално изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона  Наталия Каменова Андреева 
12.11.2003 Еколого-геохимична характеристика на Витоша  Наталия Живкова 
12.11.2003 Изолационни свойства на глини (Брусарска свита) при погребване на радиоактивни отпадъци  Радосвета Иванова Маркова 
12.11.2003 Неуточнена  Стефка Занева 
5 май 2017
в областта на социалните и хуманитарните науки за 2018-2019 г.

18 януари 2017
Анна Загорска е носителят на докторантската стипендия на Финансова група Карол за 2017г.

14 октомври 2016
организирана от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет

6 октомври 2016
Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria