Геология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Петрология на част от домезозойската подложка на Сливенско-Шипченската ТЕ, Централна Стара планина  Юлия Стателова 
12.11.2003 Минералогия на орудяванията от Чипровската рудна зона  Димитрина Ангелова Димитрова 
12.11.2003 Структурна характеристика на съединенията от системата на М(RE-O-4)2-L-H2O...  Росица Петрова Николова 
12.11.2003 Синтез и физико-химична характеристика на микропорести титаносиликати  Станислав Лазаров Фердов 
12.11.2003 Минерални, генетични и промишлени типове барит в находище Кремиковци - характеристика, критерии за разграничаване и предпоставки за по-ефективно оползотворяване  Мая Николова Димова 
12.11.2003 Влияние на техногенната обремененост върху абразионно-акумулативните процеси при Българския черноморски бряг  Маргарита Колева Станчева 
12.11.2003 Експериментално изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона  Наталия Каменова Андреева 
12.11.2003 Еколого-геохимична характеристика на Витоша  Наталия Живкова 
12.11.2003 Изолационни свойства на глини (Брусарска свита) при погребване на радиоактивни отпадъци  Радосвета Иванова Маркова 
12.11.2003 Неуточнена  Стефка Занева 
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria