Геология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Сравнителна минераложка характеристика на фосфорити от България  Венцислав Кирилов Стоилов 
12.11.2003 Околорудните изменения на скалите в меднопорфирно находище Асарел - основа за анализа на химията на процесите  Гергана Бакалова 
12.11.2003 Структурна характеристика на нискометаморфните старопалеозойски комплекси в Софийска Стара планина  Стоян Танациев 
12.11.2003 Микрофациален анализ на долнопалеозойските скали, преминати в част от сондажите в Мизийската платформа  Полина Веселинова Андреева 
2.8.2005 Cost-performance remediation models for soil and groundwater remediation technologies as a basis for an efficient management of megasites  Милена Бийг 
27.3.2006 Минералого-геохимична характеристика на акцесорни минерали от Петрохански плутон  Елена Славчева Тачева 
27.3.2006 Произход, свойства и приложение на дълбоководните органогенноминерални утайки от дъното на Черно море (Западна Част) като комплексна суровина  Димитър Петков Димитров 
9.3.2012 Неуточнена  Лилия Цветанова 
12.2.2007 Синтаксономичен анализ на дъбовите гори в Западни гранични планини ( Огражден, Малашевска и Влахина)  Георги Асенов Гогушев 
12.10.2007 Неуточнена  Томи Цолов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria