Начало / Технически науки / Химична технология
Химична технология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Зол-гелен синтез на хибридни материали  Георги Евгениев Чернев 
12.11.2003 Нетрадиционни стъкла с участието на TiO2 i BiO3  Милена Здравкова Кръпчанска 
27.7.2012 Неуточнена  Михаела Георгиева 
13.3.2006 Неуточнена  Анелия 
12.11.2003 Математично моделиране и експериментално изследване на хетерогенни каталитични процеси газ-твърд катализатор  Антоанета Тодорова Георгиева 
12.11.2003 Математично моделиране и експериментално изследване на хетерогенни каталитични процеси газ-твърд катализатор  Антоанета Тодорова Георгиева 
12.11.2003 Биологично разграждане на халоинсъдържащи алифатни въглеводороди  Антоанета Милева Милева 
12.11.2003 Разширяване на възможностите за използване на системи с контактни економайзери  Димитър Николаев Колев 
12.11.2003 Нелинейно масопренасяне в противооточни течения газ-течност  Мария Димитрова Дойчинова 
12.11.2003 Некоректност на обратната задача при моделиране на ерлифтен реактор  Петя Георгиева Попова 
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria