Транспорт
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Изследване на влиянието на организационните и технически фактори върху ефективността на железопътните пътнически превози  Ахмед Мехмедов Салиев 
12.11.2003 Влияние на тяговото задвижване на електрически локомотиви и неговото управление върху разхода на енергия при тягов и динамичен спирачен режим  Ивелин Иванов Симеонов 
12.11.2003 Модели за оптимизация на логистични схеми  Владимир Николов Рангелов 
12.11.2003 Якостно и деформационно изследване на кар високоповдигач при статично и динамично натоварване  Емануил Стоянов Чанков 
3.11.2006 Моделиране на пътнотранспортното движение при възникване на аварийни ситуации  Дурхан Назъмов Салиев 
12.11.2003 Пътникопотоци и обслужването им с таксиметрови превози  Ана Русева 
12.11.2003 Неуточнена  Росен Вълев 
12.11.2003 Пътникопотоци и обслужването им с таксиметрови превози  Ана Русева 
12.11.2003 Динамика на взаимодействие на дискретно-континуална система железен път-подвижен състав  Цветелин Пенков Цветков 
27.11.2015 Неуточнена  Илияна Минковска 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria