Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Библиотека
 
Начало / Технически науки / Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Гнездова орнитофауна на поддържания резерват "Сребърна" - пространствено разпределение и дългосрочни промени  Невена Трифонова Камбурова 
12.11.2003 Популационни и биоценотични изследвания върху наземната мирмекофауна на гр. София  Вера Антонова Николаева 
12.11.2003 Биофилми във водно-охладителни, йонообменни и водоснабдителни системи  Звездимира Георгиева Цветанова 
12.11.2003 Моделиране на сорбция в порести среди  Таня Василева Тренкова 
12.11.2003 Натрупване и възможности за намаляване на Pb и Cd в домати и картофи, отглеждани на индустриално замърсени почви  Атанас Асенов Томов 
12.11.2003 Неуточнена  Елена Цветкова 
12.11.2003 Механизми на взаимодействие между фитопланктона и факторите на морската среда (биотични и абиотични) на крайбрежната акватория на Черно море (Созополски залив)  Радка Страшимирова Мавродиева 
12.11.2003 Влияние на фрагментацията на съобществата от бяла мура върху гнездовите орнитоценози в северната част на НП "Пирин"  Стоян Чавдаров Николов 
12.11.2003 Неуточнена  Димитрина Спасова 
19.6.2005 Неуточнена  Дойчев 
8 декември 2017
Форум СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ 22ро издание, 11-12 декември, 2017 г.

4 декември 2017
Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

23 октомври 2017
Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол.

16 октомври 2017
на 23.10.2017 г. от 18:00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, стая 222

5 май 2017
в областта на социалните и хуманитарните науки за 2018-2019 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria