Медицина
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003   Анна Мъсева 
12.11.2003 Аферентни и еферентни проекции на мезенцефално тригеминално ядро   Милен Недялков Драганов 
12.11.2003   Елиа Георгиева 
12.11.2003 Промени в слуха при остеопороза  Радост Динкова Христова 
12.11.2003 Спешна релапаротомия  Златомир Иванов Илинов 
12.11.2003 Разпространение на Candida spp в Старозагорска област; Клинично значение на изолираните Candida spp  Мария Бойчева Спиридонова 
12.11.2003 Остър вирусен хепатит - клинично протичане и изход   Лилия Маркова Пекова-Върбанова 
12.11.2003 Антинеутрофилни цитоплазмени антитела при пациенти със системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит  Ирена Манолова Манолова-Василева 
13.3.2015 Неуточнена  Мая Ристеска 
12.11.2003 Системата OPG/RANKL/RANK и нейните корелации с маркерите на костния метаболизъм при пациенти с костни поражения при мултиплен миелом  Веселина Стефанова Горанова - Маринова 
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria