Медицина
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Ролята на социалните рискови фактори за възникване на сърдечно-съдовите заболявания. Концепция за социална профилактика и рехабилитация  Емилия Георгиева Караславова 
12.11.2003 Тестове с физическо натоварване при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност   Окан Исмет Алиман 
12.11.2003 Клинично значение на проучванията върху вътреклетъчните и плазмени нива на интерлевкините при жени с прееклампсия и нормална бременност  Елена Димитрова Джамбазова 
12.11.2003 Остри отравяния - тежест и антиоксидантна активност  Стоилка Георгиева Туфкова 
12.11.2003 Клинични и прогностични аспекти на HBV/HDV  Христиания Христова Арнаудова 
12.11.2003 Хомоцистеин-методологични, диагностични и клинични аспекти   Евгения Ангелова Ангелова 
12.11.2003 Някои маркери на ендотелна дисфункция при хиперхолестеролемия   Таня Иванова Денева 
12.11.2003 Програмна система и методика за качествен контрол в конвенционалната рентгенова диагностика  Магдалена Стойчева Стоева 
12.11.2003 Възможности за фармакологично повлияване на андропаузата  Делян Пенев Делев 
12.11.2003 Диагностични възможности на двуфазовата спирална КТ при неопластични процеси на черния дроб и панкреаса  Борислав Емилев Драгийски 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria