Медицина
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Алгоритъм на диагностичните и терапевтичните инвазивни манипулации под УЗ и КТ контрол на патологичните процеси в бял дроб и плевра   Мая Петкова Недева - Петкова 
12.11.2003 Патология на преекламптично увредени плаценти  Диана Иванова Старибратова 
12.11.2003 Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна в детската възраст - 7-18 години  Стоилка Колева Мандаджиева 
12.11.2003 Клинично и катамнестично проучване на резултатите от оперативното лечение при болни оперирани по повод на дискова херния и лумбална стеноза в зависимост от изходното неврологично състояние и давността на заболяването  Димитър Стефанов Чолаков 
12.11.2003 Ефективност на КТ колонография и нейното приложение за образната диагностика на заболяванията на дебелото черво.  Николай Владимиров Сираков 
12.11.2003 Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест  Росица Гълъбова Порязова 
12.11.2003 Цитокинна секреция (IL-1, Iß, 6, 16, 18 и TNF-a) при САР и връзката им с тежестта на заболяването отчетено по АРРАСНЕ ІІ  Филип Андонов Щерев 
12.11.2003 ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА КЛИНИЧНОЗНАЧИМИ ЩАМОВЕ – НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ  Михаил Михайлов Петров 
12.11.2003 Проучване ролята на прокалцитонин-диагностична и прогностична стойност в септичния процес при деца с хирургични заболявания  Васил Петров Ташев 
12.11.2003 Цервикална миелопатия - диференциално-диагностични проблеми  Петя Петрова Богданова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria