Медицина
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Клинико-елетрофизиологични корелации при монотерапия с новите АЕС  Катерина Евелинова Белберова 
12.11.2003 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНО И ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ПОЯС-КРАЙНИК ТИП 2С И ТИП 2А В БЪЛГАРИЯ  Биляна Георгиева Георгиева 
12.11.2003 Хормонален контрол на ноцицепцията и аналгезията: ефект на стероидните полови хормони  Цветомира Филипова Филипова 
12.11.2003 Неуточнена  Владимир Костадинов Нейчев 
12.11.2003 Неуточнена  Наталия Юдова 
12.11.2003 Приложение на нестероидни противовъзпалителни средства за обезболяване в гинекологията  Борис Таблов 
12.11.2003 Прогностични фактори за локален рецидив и далечни метастази при пациентки с рак на млечната жлеза(РМЖ)  Искра Георгиева Даскалова 
12.11.2003 Неуточнена  Павел Тончев Краевски 
12.11.2003 Взаимовръзка между събитийно-свързаните потенциали и индивидуалните типологични характеристики  Стилиян Йорданов Георгиев 
12.11.2003 Неуточнена  Мирослава Тодорова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria