Начало / Селскостопански науки / Горско стопанство
Горско стопанство
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Болести по дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) и отражението им върху интродукцията на вида в България  Маргарита Илиева Георгиева 
12.11.2003 Проучване върху генетичните ресурси на някои видове от родовете: Corylus L., Cerasus Juss., Sorbus L. и Pyrus L. Източна Стара планина  Георги Петров Георгиев 
12.11.2003 Неуточнена  Иван Васев 
12.11.2003 Възможности за клониране на планинския ясен (Fraxinus excelsior L.)  Десислава Борисова 
12.11.2003 Неуточнена  Росен Андреев 
12.11.2003 Проучване на генетичното разнообразие на източния платан (Platanus orientalis L.) в България.  Мира Георгиева 
12.11.2003 ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ЗОНАТА НА ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ГОРАТА ВЪРХУ ВИДОВЕ ОТ СЕМ. БОРОВИ (PINACEAE)  Момчил Панайотов 
12.11.2003 Неуточнена  Силвия Койнарлийска 
12.11.2003 Неуточнена  Мариус Димитров 
12.11.2003 Възможности за оптимизиране на гъстотите на култури от бял и черен бор чрез математически модели  Татяна Василева Станкова 
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria