Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Стефан Атанасов 
12.11.2003 Легендата в българското литературно пространство  Евелина Георгиева Иванова 
12.11.2003 Основни словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин  Лъчезар Любенов Перчеклийски 
12.11.2003 ПАУЗАТА И МЕЛОДИКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СЕМАНТИКАТА НА ФРАЗАТА  Мария Степановна Терпан 
12.11.2003 Банско-разложкия говор  Радослав Михайлов Цонев 
12.11.2003 Свое и чуждо в превода като междукултурен трансфер (въз основа на преводи на произведения на Й. Радичков на немски език и на Елиас Канети на български език)  Златка Димитрова Гергинова 
12.11.2003 Лингвистични и екстралингвистични особености на телевизионния рекламен текст - изследване въз основа на български и немски видеоклипове  Теодора Стефанова Кирякова 
12.11.2003 Масмедии и младежки идентичности в младежките медийни текстове по време на криза (България и Сърбия през 90-е години на XX век)  Дончо Сашков Георгиев 
12.11.2003 Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни  Надежда Стефанова Цочева 
12.11.2003   Елица Константинова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria