Дата Дисертация Име на Докторанта
21.5.2007 Неуточнена  Галина Иванова 
12.11.2003   Ралица Николаева Недялкова 
12.11.2003 Език и стил на епиграматичното творчество на Агатий Схоластик и Павел Силенциарий  Димитър Илков Илиев 
12.11.2003 Българския постмодернизъм в традициите на българската модерност  Пламен Антов 
12.11.2003 Румънския психологически роман от 30-те години на XX в. в контекста на модерните европейски литературни тенденции  Маламир Борисов Спасов 
12.11.2003 Поезията на Вапцаров в медиакултурния контекст на 30-те и 40-те години  Георги Господинов Георгиев 
12.11.2003 Митът "Бай Ганьо" и идентификационните стратегии на българската модерност  Димитър Самуилов Бурла 
12.11.2003 Кохезия в юридически текст  Анна Сливкова 
12.11.2003 Автори и герои в българската мемоарна литература от Освобождението до края на Втората световна война  Елена Цветанова Азманова - Рударска 
12.11.2003 Литературата на българите в бивша Югославия  Бранко Симеонов Йотев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria