Дата Дисертация Име на Докторанта
8.10.2007 Неуточнена  Есин Халид 
19.11.2007 Константин Константинов  Мира Душкова 
13.12.2007 Неуточнена  Михаил Ненов 
15.4.2008 Болградското културно-просветно средище в историята на българския книжовен език  Надежда Василева Иванова 
21.4.2008 Речевата практика на българските имигранти първо поколение в чешка езикова среда  Весела Владимирова 
30.10.2008 Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки  Светла Минкова 
8.5.2008 Рецепция и контаминация на "Житие на Стефан Дечански" от Григорий Цамблак в староруската литература  Ивета Кирилова Рашева 
16.5.2008 Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина  Милена Динева 
18.10.2008 Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Хосе Мартинес Руис "Асорин", Джеймс Джойс)  Теодора Цанкова 
23.10.2008 Кръгът "Стрелец" и идеята за родното  Иван Христов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria