Дата Дисертация Име на Докторанта
2.10.2011 Неуточнена  Боряна Тенчева 
4.4.2012 СИНТАКТИЧНИ И ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГРЪЦКИЯ „ДРЕВЕН ПАТЕРИК”, ТЕМАТИЧНА КОЛЕКЦИЯ (APOPHTHEGMATA PATRUM, COLLECTIO SYSTEMATICA)  Алексей Стамболов 
17.2.2013 Expressing Diminutiveness in Bulgarian, Russian and English  Мария Багашева-Колева 
25.5.2013 Фолклорното православие в българските народни балади  Даниел Димитров 
29.7.2013 Българският пуризъм от Освобождението до Втората световна война   Камелия Валериева Колева-Иванова 
12.5.2014 Неуточнена  Сирма Костадинова 
9.6.2014 Традиционна земеделска и животновъдна лексика от банския говор  Александър Николаев Петков 
29.9.2016 Изразяване на учтивост в българското речево общуване  Стефка Александрова 
24.2.2016 "Билингвизъм и диглосия в Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре"  Ирина Митърчева 
21.7.2016 Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език  Десислава Иванова Йорданова-Петрова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria