Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Идеята за човека в старогръцката лирика /архаика и класика/  Дияна Василева Николова - Багалева 
12.11.2003 Френско-българските периодични издания от края на XIX век  Елена Славова Гетова 
12.11.2003 Спомоществователството - явление на културния, литературния и националания живот през ХІХ век  Недка Неделчева Капралова 
12.11.2003 Проблемът за идентичността във възрожденската драматургия  Николета Пътова 
12.11.2003 Автобиографиите на българските писатели в образователния процес - литературнотеоретични, културноисторически и методически аспекти  Борис Добринов Ангелов 
12.11.2003 Образът на Индия в българската и американската литература от 60-те години  Зорница Димова 
12.11.2003 Неуточнена  Марин Бодаков 
12.11.2003 Палимпсестът като фигура на женствеността: Прочит на модернизма през поетиката на Хилда Дулитъл, Джийн Рис и Марина Цветаева  Надежда Цветанова Радулова 
12.11.2003 Неуточнена  Менент Шукриева 
18.9.2012 Неуточнена  Илиана Новак 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria