Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 La constitution d'une identité chez les personnages féminins de Le Clézio et Ben Jelloun  Минка Колева 
12.11.2003 Телефонните разговори в руската литература 20те и 30те години на ХХ век  Ирина Амзова - Лазарова 
12.11.2003 Развиване на социокултурната компетентност на учениците от горен курс чрез работа с медийни текстове  Станислава Симеонова 
12.11.2003   Райна Камберова 
12.11.2003 Страдателният залог в историята на българския език  Вероника Шалагин 
12.11.2003 Формиране на фонематичен слух у 9-10 годишни деца, изучаващи английски език   Цветелина Харакчийска 
12.11.2003 Квантитативната категоризация в българския и сръбския език  Наталия Гоева 
12.11.2003 Неуточнена  Марина Демирова 
12.11.2003 Късното поетическо творчество на У. Б. Йейтс. От постромантизъм към модернизъм  Ярмила Николова Даскалова 
12.11.2003 Социолингвистично изследване на българската етнична общност в Словакия  Снежана Димитрова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria