Дата Дисертация Име на Докторанта
26.6.2005 Семантика и поетика на страха в руската литература от първата половина на ХІХ век  Димитър Михайлов 
6.6.2005 Неуточнена  Стилиaна Милкова 
6.6.2005 Неуточнена  Миглена Стойчева 
17.7.2005 Идентификации и роли на субекта в българската поезия от 40-те и 50-те г. на 19 век.  Анна Алексиева 
19.7.2005 "Изследване на взаимодействията между предлози и глaгoлни представки във френски и български език с oглeд на компютърната лингвистика и когнитивнитe грaмaтики"  Деница Недялкова Дайновска 
25.8.2005 Представи за пространство, време и движение в българския език (когнитивно изследване)  Мирослава Върбанова Дюлгерова 
25.8.2005 Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език  Теодора Куртева Куртева 
26.8.2005 Социолингвистични променливи в езика: индексикализация и дискурсни функции  Светлана Димитрова Атанасова 
29.8.2005 Психоаналитични перспективи към английската литература през XIX в.  Павел Стефанов Петков 
29.8.2005 Неуточнена  Диана Валентинова Божилова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria