Психология
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Динамика и стабилност на ценностната система на българина и българската култура  Магдалена Златкова Гарванова 
12.11.2003 Психологически аспекти на влиянието на някои агресвни модели върху личността  Роман Чавдаров Дражев 
12.11.2003 Традиции в преподаването на музика в общообразователното училище в Европа в началото на XX в.  Даниела Захариева Найденова 
8.4.2008 Неуточнена  Натали Томова Досева 
21.10.2008 Неуточнена  Галина 
12.11.2003 Психологически особености на адаптацията на жените – военнослужещи към военно-професионалната дейност в БА  Невена Цветкова Атанасова - Кръстева 
12.11.2003 "Изследване на готовността и потенциала за организационна промяна в мениджъри и персонал на частни и държавни организации"  Ирина Стойнова 
12.11.2003 Оценяване на когнитивния потенциал на деца с дефицити в психическото развитие (психометрични, диференциално-диагностични и отношенски параметри)  Надя Христова Колчева 
12.11.2003   Диана Боянова Боянова 
12.11.2003 Метафората като когнитивен инструмент за решаване на проблемни ситуации  Добрина Василева 
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria