Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Библиотека
 
Педагогика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Лингводидактически модел за чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст   Бранимира Христова Лекова 
12.11.2003 Мултимедийна среда и трансформация на детската игра  София Христова Дерменджиева 
12.11.2003 Възможности за обогатяване правната култура на 6-7 годишното дете  Блага Георгиева Крушовска 
12.11.2003 Развиване на способностите на ученика за литературна комуникация с художествен текст  Мария Вълкова Канева-Донева 
12.11.2003 Педагогически релации "семейни отношения - социализация на подрастващите"  Венета Косева Кирова 
12.11.2003 Психолого-педагогически аспекти в преодоляването на семантична дис/з/лекция при деца със задръжки в психическото развитие и умствена изостаналост   Гергана Бориславова Тодорова 
12.11.2003 Сравнителни особености на педагогическата ефективност при обучението на деца с увреден слух   Фани Иванова Михайлова 
16.3.2006 Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца  Цветослав Младенов Николов 
12.11.2003 Социално - педагогически профил на конфликтите при 9 - 12-годишните деца  Даниел Стефанов Цокев 
12.11.2003 Парадигма за ценностни ориентации на студентите към физическа култура.  Веселина Георгиева Иванова 
5 май 2017
в областта на социалните и хуманитарните науки за 2018-2019 г.

18 януари 2017
Анна Загорска е носителят на докторантската стипендия на Финансова група Карол за 2017г.

14 октомври 2016
организирана от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет

6 октомври 2016
Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria