Начало / Новини / Обществени науки / Две стипендии на Изследователски център по социални науки
Новини
7.1.2011
Две стипендии на Изследователски център по социални науки
ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г.

Кой може да кандидатства?

• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.

• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.
Какви са изискванията към спечелилите?

• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават:

• лично на адрес: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411, Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

• на e-mail:

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

-------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г.

Кой може да кандидатства?

• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.

• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.

Какви са изискванията към спечелилите?

• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.

• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават:

• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,  Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

• на e-mail:

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria