Начало / Новини / Обществени науки / "Логистиката в променящия се свят"
Новини
15.4.2011
"Логистиката в променящия се свят"

Университет за национално и световно стопанство
Катедра “Стопанска логистика ”
Център за логистични изследвания и обучение

П О К А Н А Осма юбилейна международна конференция

“ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ”
(Теория, практика, обучение)

Посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Стопанска логистика” в УНСС
18 ноември 2011 г., УНСС

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

С осмата юбилейната международна научна конференция „Логистиката в променящия се свят” катедра „Стопанска логистика” отбелязва 20-годишнината от създаването на специалност „Стопанска логистика” в УНСС. Целта на конференцията е да предостави форум за дискутиране на най-новите тенденции в развитието на логистиката у нас и в света и да ги обвърже с българската наука, образование и практика.

Конференцията е насочена към вниманието на: ръководители на фирми, преподаватели от наши и чуждестранни университети, изследователи, консултанти, специалисти с професионални интереси в областта на логистиката, докторанти и студенти. Темите за дискусии включват (но не се изчерпват с):

I.Тенденции в развитието на логистиката
II.Логистиката в различните сектори и отрасли на икономиката
III.Връзки на логистиката с други области на фирменото управление

Тези теми позволяват разглеждането на широк кръг проблеми в логистиката като: теоретико-методологически въпроси на логистиката и управлението на веригата на доставките; предизвикателства пред логистиката; съвременни стратегии и бизнес модели за интегрирано управление на веригата на доставките; моделиране на логистични системи; организационно-управленски решения в логистиката; информационни и комуникационни технологии и системи в логистиката; проблеми на логистичната инфраструктура; устойчиво развитие на логистиката и управлението на веригата на доставките; сигурност и управление на риска в логистичните системи; международна логистика; политика на Европейския съюз и държавна политика в областта на логистиката; инвестиции в логистичния сектор; иновациции и услуги, предлагани от логистичния сектор; логистиката в производствените и търговските организации; особености на логистиката в селското стопанство; логистика на отбраната и сигурността; логистика и туризъм; връзки между логистичните решения и управлението на финансовите потоци; логистика и управление на качеството; проблеми на управлението на човешките ресурси в логистиката; актуални проблеми и водещи практики в преподаването на стопанската логистика при обучението на бакалаври, магистри, докторанти и мениджъри от практиката.

Програмата на конференцията е отворена за включване и на други подходящи проблеми и предложения, които ще се приемат с благодарност.

За контакти:

гр. София 1700, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС,
катедра “Стопанска логистика”
Тел. (+3592) 8195610
Е-mail –
Лилия Величкова

За допълнителна информация: Брошура

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria