Начало / Новини / Обществени науки / "Автономията на изследването между академията и think thank-овете"
Новини
18.4.2011
"Автономията на изследването между академията и think thank-овете"

Културният център на Софийския университет "Климент Охридски" ви кани на дискусия на тема:

Автономията на изследването между академията и think thank-овете

В България дебатите за ролята на науката обикновено имат формата на медиен шум около намеренията на правителството да разформирова БАН или около скандални слухове, че всички независими изследователски организации били платени конспиративни екипи, защитаващи чужди интереси. Предлагаме неслучайна, систе-матична дискусия /макар ограничена в сферата на социалните и хуманитарни науки/ около следните въпроси:
Наследството на социалистическата наука /научни институции, общности и мрежи, състояние на тогавашното научното поле/ и срещата му със свръхмодерния капитализъм;
Състояние на съвременното научно поле в България - налични институции, организации и мрежи на знанието. Зависими или независими са те в организационно и финансово отношение?

Какво представляват think thank-овете”? Как възникват, какви задачи и функции имат, как се управляват, има ли някой, който „стои” зад тях? Каква беше и е мястото и роля им в България?

Нашите шансове да мислим и изследваме автономно днес: траектория на водещите идеи, възможностите за изследователско сътрудничество с вземащите решения или за критика и интелектуална съпротива.

Основните изказвания ще бъдат направени от Румен Аврамов /ЦЛС/, Деян Деянов /ИКСИ ПУ/ и Иван Чалъков /ПУ/.

Дискутанти ще бъдат Стефан Попов /СУ/, Лиляна Деянова /СУ, ИКСИ/ и Тодор Христов /СУ ИКСИ/.

Модератор на дискусията ще бъде Александър Кьосев /СУ/

Дискусията ще се състои на 19 април /вторник/ от 18:00 часа в Новата конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски".

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria