Начало / Новини / Обществени науки / "Глобалният град и националната държава"
Новини
3.5.2011
"Глобалният град и националната държава"

Изследователски център по социални науки по проект
„Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Има удоволствието да ви покани на публична лекция и представяне на книга на Саския Сасен

16:00 часа – лекция на тема „Global City and the National State” (на английски език, без превод)

18:00 часа – представяне на книгата „Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио” (ИК КХ – Критика и хуманизъм)

Предговорът на книгата е достъпен на сайта на издателството.

12 май, 16:00-20:00 часа, Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

Саския Сасен – социолог, постигнала световна известност с изследванията си върху глобализацията и трудовата миграция. Професор по социология в Колумбийския Университет в Ню Йорк и гост-професор по политическа икономия в London School of Economics.

Книгата на Саския Сасен „Глобалният град: Ню Йорк, Лондон, Токио” диагностицира появата на нов тип пространствена единица – глобалният град – и с това променя не само визията за модерните градове, но и разбирането на глобализацията. Анализирана обичайно през призмата на трансграничната циркулация на производство, ресурси и блага, глобализацията стимулира не само мобилността, но едновременно с това и концентрацията. В привидно детериториализираната мрежа на потоци и трансакции на съвременната глобална ситуация глобалните градове се открояват като един вид командни постове. Те съсредоточават ръководните функции на траснационалните корпорации, високоспециализирано експертно знание, борси за търговия с капитали и с иновативни финансови инструменти. Същевременно на ниските равнища на инфраструктурата на глобалния град се наблюдава разрастване на нископлатения и нерегулиран труд, както и нови форми на изострено социално неравенство. „Глобалният град” е комплексно социално и икономическо изследване, което проследява постиндустриалното преустройство на икономиката, но и запазването на стари форми на производство, възникването на нови финансови дейности, но и на нови финансови кризи, появата на нова професионална класа, но и на нови малцинства, нарастващите инвестиции, приходи и заплати, но и стопяващите се надници на непрестижния труд. Книгата откроява системните връзки между промените в икономиката, в трудовата заетост и в миграцията и тяхното изражение в променената география на глобалните градове.

http://rcss.eu/

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria