Начало / Новини / Селскостопански науки / Международен семинар "От младите учени до бъдещите открития"
Новини
4.5.2011
Международен семинар "От младите учени до бъдещите открития"

Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН организира семинар за млади учени, насочен към представяне на иновативни идеи и научни открития. Като участници са поканени млади учени от Югоизточна Европа.

Семинарът ще се проведе в периода 19-21 септември 2011 в хотел "Морско конче" в гр. Китен.

Съорганизатор на семинара е Отделът по "Бъдещи и нововъзникващи технологии" в ИКТ (Future and Emerging Technologies Unit, Information and Communication Technologies) към Генерална дирекция "Информационно общество и медии" на Европейската комисия.

Семинарът е първи по рода си и има експериментален формат. Очаква се като резултат да бъдат оформени идеи за проекти на интердисциплинарни колективи, които да се подадат по конкурсите на FET/"Млади учени" в темата ИКТ на 7-ма Рамкова програма.

Ще бъдат издавани грамоти за най-добри постижения и удостоверения, че ученият е избран за участие и е бил отличен с представяне на иновативна идея на семинара.

Резюметата представени на семинара ще бъдат публикувани в сборник и ще бъдат публично достъпни на страницата на събитието.

Желаещите да участват млади учени следва да изпратят описание на иновативна идея. Получените предложения ще бъдат рецензирани.

Краен срок за подаване на резюмета: 30 май 2011 г.

Официалният език на семинара е английски.

Участниците следва да поемат сами разходите си за участие - пътни, дневни и квартирни.

Повече информация и указания за подаване на резюмета ще намерите на страницата на събитието: http://www.iict.bas.bg/young-2011/

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria