Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия
Новини
22.7.2011
Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

  • магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение
  • и/ или настоящ докторант
  • владеене на немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 16 август 2011. Дотогава се подават необходимите документи. След предварителен подбор (по документи), в средата на октомври 2011 с избрани кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март 2012, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

Документите

  • Попълнен формуляр (празна бланка може да се изтегли от http://www.dbu.de/1454.html)
  • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4
  • Автобиография
  • Легализирано копие от дипломи (или академична справка) за завършено образование, преведени на немски/ английски език (могат да се предададат допълнително, най-късно до датата, посочена за интервю)
  • Свидетелство за владеене на немски/английски език
  • Препоръка от университетски преподавател

Документите се пращат по е-майл до , с копие до . Кандидатстването е възможно и онлайн на http://www.dbu.de/1454.html.

За повече информация посетете http://www.dbu.de/1479.html (английски) или http://www.dbu.de/1454.html (немски) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България ( ).

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria