Начало / Новини / Обществени науки / "Климентови четения за млади изследователи"
Новини
25.10.2011
"Климентови четения за млади изследователи"

На 21.ХІ.2011 г. Катедрата по кирилометодиевистика за единадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 14.ХI.2011 г. в каб. 144 (за гл. ас. Димитър Пеев или гл. ас. д-р Диана Атанасова) или на е-mail:
Докладите не трябва да надхвърлят 15 min (6 стандартни компютърни страници).

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria