Начало / Новини / Обществени науки / “Българският златен век”
Новини
13.2.2012
“Българският златен век”

Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум

“Българският златен век”

Форумът ще се проведе на 18-19 май 2012 г. в Шуменския университет.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 25. 04. 2012 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

Докладите ще се публикуват в 13-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.
Работни езици – всички славянски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 20 € за чужденци и 10 € за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 25. 04. 2012 г. на адрес:

Шумен 9712
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Научен център “Преславска книжовна школа”
Ул. “Университетска” № 115
гл. ас. д-р Грета Стоянова
тел. (++395 54) 83-04-95/116


или по e-mail: ; до Грета Стоянова

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria