Начало / Новини / Обществени науки / Награда за млади учени
Новини
28.5.2012
Награда за млади учени

Институт за икономическа политика обявява конкурс за стипендия

„Д-р ИВАНКА ПЕТКОВА”

за изследователска инициатива в областта на:

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

Д-р Иванка Петкова основава Института за икономическа политика през 1997 година и до смъртта си през 2011 година е Председател на Настоятелството му. Дългогодишен преподавател в Технически университет, София, Висше училище за застраховане и финанси, София и Универститет за национално и световно стопанство, София. Автор е на десетки статии и научни доклади в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика.

В периода 1997-2001 година д-р Петкова е заместник-председател на Борда на директорите на Българска фондова борса. От 2001 до 2004 година е посланик България на Република България в Швейцарската конфедерация с основен принос за премахването на визовите ограничения за български граждани за страната.

През 2012 година Институт за икономическа политика ще проведе конкурс за изследователска инициатива под формата на доклад върху актуалните процеси на международните финансови пазари . Желаещите да участват в конкурса трябва да подготвят изследване по избрана от тях тема, която отразява зададената научна сфера на конкурса и до този момент не е било част от друг изследователски проект.

До 17 юни, 2012 година юни, кандидатите за стипендия трябва да изпратят на ел.поща: заглавието и описание на изследването си (заглавна страница с име на изследването, аргументация на актуалността на темата, концепция, изследователски подход, литературни източници). Обемът на описанието не трябва да надвишава 4 (четири) страници в стандартен формат А4 и шрифт Times New Roman 12 pt.

До 8 юли, 2012 година описанията на проектите ще бъдат разгледани от международна юли, комисия. Трите най-добри идеи за изследвания ще получат предложение за отпускане на стипендия. Финалните материали трябва да бъдат изпратени във формат MS Word на ел.поща: до15 октомври, 2012 година.

Докладите ще бъдат допълнително оценени, което ще определи носителя на първата награда „Д-р Иванка Петкова”. Предвижда се отличието „Д- р Иванка Петкова” да бъде връчено на специална церемония през ноември 2012 година. Носителят на наградата „Д-р Иванка Петкова” ще получи финансова награда в размер на 2000 лева, а авторите на останалите два доклада - награди от по 1000 лева .

В конкурса имат право да участват докторанти и млади учени с образователна и научна степен доктор до 40-годишна възраст.

Обемът на финалното изследване се предвижда да бъде приблизително 30 (тридесет) страници в стандартен формат А4 и шрифт Times New Roman 12 pt. Описанието и финалното изследването трябва да бъдат изпратени на български и английски език.

Институт за икономическа политика няма претенции върху авторските права на изпратените изследвания и не предвижда разпространението им или публикуването им без изричното съгласието на техните автори.

Институт за икономическа политика
Ул. "Хан Аспарух" 2, ет.3, София 1463
тел.: (02) 952 29 47; 952 26 93; факс: (02) 952 08 47;
http://www.epi-bg.org

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria