Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии на АНЦС
Новини
18.9.2012
Стипендии на АНЦС

Програма на АНЦС за стипендия на български учени за покриване на пътни разходи при участие в международна конференция

Американският научен център в София (АНЦС), България, с подкрепата на Фондация „Америка за България”, обявява конкурс за подпомагане на транспортните разноски на български учени, които ще представят собствено изследване в конференции на международно ниво.

СТИПЕНДИИ: Кандидатите могат да подадат молба за отпускане на средства в размер до $1000, с които ще подпомогнат участието си в конференции с международно значение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Имат право да кандидатстват български граждани с местожителство в България. Учените трябва да имат докторска степен, а участие могат да вземат и изявени докторанти в своята програма. Кандидатите трябва да представят доклад на конференция с международна важност в областта на археологията или историята или свързани с тях дисциплини в хуманитарните и социалните науки. В случаи, когато докладът е с повече от един автор, само един от тях може да кандидатства за подпомагане от АНЦС и същият кандидат трябва да бъде главният презентатор на конференцията. Всеки желаещ да участва има правото на една стипендия за календарна година.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Необходимите документи за участие са: 1. кратко CV (до една страница); 2. резюме на доклада, който кандидатът ще представи на конгреса, заедно с потвърждение, че докладът е вече одобрен за представяне; 3. кратко изложение (до една страница) на международната значимост на конференцията в областта на научното изследване на кандидата; 4. подробен бюджет. Допустимите разходи включват: транспортни разноски; такса за регистрация за участие в конференцията; настаняване; такса за изваждане на виза (при необходимост); 5. за докторанти: писмо от научния ръководител на дисертацията им, което да удостоверява добрата позиция на кандидата в научната програма и което да посочи ползите от участието му в конференцията. Кандидатите могат да бъдат извикани на интервю.

Тази програма има няколко крайни срока за подаване на молба: в рамките на 2012 г. - 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември. АНЦС ще уведоми кандидатите за решението на Комитета за присъждане на стипендии 3-4 седмици след тези крайни срокове. Кандидатстването не трябва да се извърши по-рано от шест месеца преди началото на конференцията, която учените искат да посетят. Документите за кандидатстване трябва да бъдат на английски език. Материалите трябва да бъдат изпратени по електронен път на директора на АНЦС (sofiadirector@arcsofia.org). Няма да бъдат приемани молби на хартиен носител.

ЗА КОНТАКТИ: Ако имате някакви въпроси относно програмата или процедурата за кандидатстване, моля пишете на директора на АНЦС (sofiadirector@arcsofia.org; запитвания само на английски език) или на д-р Емил Нанков (apo@arcsofia.org; запитвания на български и английски език).

PDF файл.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria