Начало / Новини / Обществени науки / "Феноменът на Америка в българската литература"
Новини
29.11.2012
"Феноменът на Америка в българската литература"

Национална научна конференция

ФЕНОМЕНЪТ АМЕРИКА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ОТ РОМАНА ДО ГРОТЕСКАТА И ПО-НАТАТЪК

по повод 110 години от рождението на
Борис Шивачев и Светослав Минков

30 ноември, 4 декември 2012

ПЪРВИ ДЕН: 30 ноември 2012
София, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (ІІ ет.)

Откриване – 10.00 ч.: Михаил Неделчев. – Как четем Америка.

І. Около Борис Шивачев (10.45 – 13.00)

 • Елка Трайкова. – Предизвикателствата на романа “Изобретателят”.
 • Катя Зографова. – Ракурси на “другата Америка”: Борис Шивачев, Матвей Вълев, Светослав Минков.
 • Соня Николова. – Америка като метафора.
 • Пенка Ватова. – Южна Америка – от фотокартичката до документалната лента (“Писма от Южна Америка” на Борис Шивачев).
 • Константин Хаджиев. – Борис Шивачев и южноамериканската тема в българската литература.
 • Камелия Александрова. – На юг от Екватора. Образът на Америка в “Писма от Южна Америка” на Борис Шивачев.
 • Богомил Попов. – Пътеписната проза на Борис Шивачев и Светослав Минков за Южна Америка в полезрението на литературната критика в сп. “Златорог”. Дискусия

ІІ. Около Светослав Минков (14.00 – 16.00)

 • Пламен Антов. – Светослав Минков и неговите Америки.
 • Сава Сивриев. – За концепта на словото милосърдие във “Филантропична история” на Светослав Минков.
 • Любомир Делев. – Религия и наука в контекста на Светослав-Минковите разкази
 • Румяна Пенчева. – Светослав Минков в три интервюта.
 • Нонка Богомилова. – Две лели от Америка, или променящата се оптика на социалното време (по Светослав Минков и Лиляна Стефанова).
 • Йордан Ефтимов. – Музите са чути, опа! Върху „Една есен в Америка“ от Лиляна Стефанова от 1964 г.
Дискусия

ІІІ. ХХІ век (16.00 – 17.00)

 • Ангел Игов. – Американски далекоглед: образи на България в произведенията на Владислав Тодоров и Мирослав Пенков.
 • Мая Горчева. – «Бритни от Карелия»: новите образи на Америка в прозата на Алек Попов.
Дискусия

ВТОРИ ДЕН: 4 декември 2012
София, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (ІІ ет.)

ІV. Из Южна Америка (10.00 – 12.00)

 • Румен Стоянов. – България и Латинска Америка: един литературен досег.
 • Андрей Ташев. – Матвей Вълев за Бразилия. Прагматистки прочит.
 • Радка Пенчева. – Докосвания на трима български автори до Америка: Матвей Вълев, Георги-Асен Дзивгов и Емилиян Станев.
 • Мая Славова. – Еволюцията на революцията. Наблюдения върху южноамериканските творби на Иван Аржентински.
 • Пламен Антов. – Южноамерикански приключения. Любен В. Христофоров.
 • Георги Николов. – Тодор Ценков – размисли във времето.
 • Гергана Начева. – Южноамерикански емигрантски митологии в драмата на Иван Радоев «Светът е малък».
Дискусия

V. Из Северна Америка (13.00 – 15.00)

 • Стилиян Стоянов. – Миналото през погледа на бъдещето. Романът на Едуард Белами «Looking backward» и адаптацията на Илия Йовчев «Настоящето, разгледано от потомството, и надничане в напредъка на бъдещето».
 • Николай Аретов. – Един български образ на Америка, видяна в цариградския Роберт колеж. (Според коресдпонденцията на Асен Христофоров).
 • Иван Христов. – „Запознайте се с България” през американски очи. Делото на Рувим Маркъм.
 • Йордан Ефтимов. – Защо „И за Америка като за Америка“ (1991) не е като „За Япония като за Япония“ (1984).
 • Людмила Малинова. – Един забравен писател - за Америка (Йордан Сливополски-Пилигрим).
Дискусия

Времетраене на докладите – 15 минути

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria