Начало / Новини / Обществени науки / Списание „Философия”, март 2013 г.
Новини
18.3.2013
Списание „Философия”, март 2013 г.

Научно-методическото списание публикува изследвания и дискусии на учени-изследователи и добри практики на преподаватели във всички области на философията.

Прочетете в броя:

Ибн Сина
– великият ислямски мислител

В статията проф. Турсун Габитов и Марал Ботаева (Казахстански национален университет „Ал Фараби”) анализират философията на големия ислямски мислител Ибн Сина. Представени са наблюденията му върху живота на различните социални класи от гледната точка на практическия му опит на лекар и везир, както и на политически бежанец и учен.

Парменид и митът за Фаетон

В статията доц. д-р Георги Апостолов (Югозападен университет „Неофит Рилски“) представя резултатите от прилагането на специфичен интерпретаторски подход в едно историко-философско изследване на прехода от мит към логос. Трансформацията от символно митологизиране към абстрактно-теоретическо разсъждение за Битието е всъщност действителното начало на европейската метафизика.

Не пропускайте:


Хегеловата интерпретация на кантовата епистемология

Проф. д-р Кадир Чучен (Улудагски университет, Бурса, Турция) представя позицията на повечето модерни философи, според които преди да се опитаме да познаем Бога и същността на битието трябва да изследваме възможностите на самото познание. Така можем да разберем дали то изобщо е способно да изпълни подобна задача. Хегел критикува този възглед в раздел 10 на своята Енциклопедия. Според него изследването на познанието може да бъде осъществено единствено чрез акта на познание.

За издателите:


- Научнотеоретичното списание „Философия” е част от Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”.
- Списанието помества публикации, задължителни за специализанти, докторанти, за клас-квалификация.
- Списание „Философия“ е открит форум за стойностни дискусии, както и ценен източник на информация. Приемаме различни по вид разработки – критически, конструктивистки, систематични, фрагментирани, спекулативни, проучвателски, исторически и др.

Текстовете се публикуват на оригиналния език, с резюмета и ключови думи и на английски език.

Цена за годишен абонамент: 28.00 лв., четири книжки годишно. Цена за книжка: 7.00 лв.

За повече информация:

Станислав Пандин,тел. 02/425 0470, 0889 811 565
www.azbuki.bg, e-mail:

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria