Начало / Новини / Обществени науки / Втора национална научна конференция "Град и памет"
Новини
30.1.2014
Втора национална научна конференция "Град и памет"

Регионален исторически музей - Пазарджик

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие във Втората национална научна конференция на тема "Град и памет", която ще се проведе на 5 и 6 юни 2014 г. в гр. Пазарджик.

Първото издание на националната научна конференция "Град и памет", организирана от РИМ - Пазарджик със съдействието на Института за исторически изследвания към БАН и с подкрепата на Община Пазарджик, бе осъществено през октомври 2011 г., а докладите бяха отпечатани в тематичен сборник през 2012 г. Сборникът "Град и памет" получи одобрителната оценка на академичната общност, от което се породи идеята конференцията да бъде продължена и в нейния формат отново да се включат учени с различен професионален профил - историци, етнолози, изкуствоведи, социолози, литератори, културолози, архивисти, музейни и библиотечни специалисти.

През тази година се навършват 70 години от 9.IX.1944 г. и 25 години от 10 ноември 1989 г. - две дати, ключови за българското историческо развитие, дати маркери за настъпилите коренни промени в българските градове и цялото общество. Годините 1944 и 1989, превърнали се в източници на различни разкази (истории) за събитията и героите, дават възможност те да бъдат представени паралелно, да бъдат анализирани и обсъждани като места на противоречива обществена памет. Надяваме се, че обединяването им в така подсказаната тема отново би представлявало интерес за изследователи с различна професионална ориентация и идейни предпочитания.

Предлагаме следните посоки, в които могат да бъдат обмислени докладите/съобщенията:

1. Различни представи за едни и същи събития и герои;
2. Изобретяване и пренареждане на миналото;
3. Създаване, пренаписване и подмяна на лични биографии;
4. Разкази на участници в промените и на потърпевшите от тях;
5. Паметта за събитията и героите, фиксирана в образи - паметници, картини, музейни експозиции, филми и др.
6. Липсващите места на паметта: насилието, терора, чуждата окупация, външната намеса.

Моля, при интерес от ваша страна, до края на април 2014 г. да предоставите заявка за участие като заглавието на доклада/съобщението бъде придружено от кратка анотация. Заявката за участие може да изпратите на адрес:

Пазарджик 4400, пл. "К. Величков" 15, Регионален исторически музей или на e-mail:

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Заявка за участие

Борис Хаджийски
Директор на музея

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria