Начало / Новини / Обществени науки / Пробен достъп до научните бази данни на EastView
Новини
13.2.2014
Пробен достъп до научните бази данни на EastView

Един от най-големите разпространители на пълнотекстови бази данни East View предоставя на Народна библиотека двуседмичен (от 10 до 24 февруари 2014 г.) пробен достъп. http://dlib.eastview.com/

Универсалните бази данни предлагат електронни версии на стотици книги, библиографски и периодични издания в областта на обществените и хуманитарни науки, медицината, библиотекознанието, както и на изданията на Руската национална библиография и др.

Особено място заемат ретроспективните колекции – пълни дигитализирани архиви на редица вестници и научни списания («Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Аргументы и факты» ; «Вопросы литературы» и «Вопросы истории»)

Достъпът е открит само от компютрите в читалните и каталожния хол на Националната библиотека.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria