Начало / Новини / Обществени науки / Ново списание на БАН за хуманитаристика и обществени науки
Новини
20.5.2014
Ново списание на БАН за хуманитаристика и обществени науки

В края на 2013 г. БАН създаде ново общоакадемично списание "Papers of BAS. Humanities & Social Sciences", чието издаване стартира в началото на 2014 г. То ще се издава на английски език на книжен носител и ще се разпространява в академични центрове в целия свят. Предвижда се да се разпространява и в електронна форма на английски и български езици.

Основната цел на списанието е да представя постиженията на учените в областта на хуманитарните и обществените науки, да разширява и улеснява достъпа до резултатите от научните изследвания на българските учени, да стимулира критична рефлексия спряма новостите в научните знания. Всеки брой ще съдържа два раздела: хуманитарен (история, археология, филология, етнология и фолклористика, науки за изкуствата) и обществен (философия, социология, право, икономика, демография). За всеки от разделите ще има рубрика "Дебют на млади учени".

Канят се всички заинтересовани колеги да представят за публикуване научните си постижения в новото списание. Срокът за депозиране на статии за първия брой е 30 април 2014 г. Те се представят от български автори на английски и български езици, а от чуждестранни автори – на английски език.

Към настоящата покана се прилагат изисквания, които авторите трябва да имат предвид при оформяне и представяне на текстовете.

--- Редколегия на списанието ---

Още информация ТУК.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria