Начало / Новини / Обществени науки / "От изследване на случая до Събитието. Принципи на историческото познание"
Новини
19.11.2014
"От изследване на случая до Събитието. Принципи на историческото познание"

Дом на науките за човека и обществото (София)
Институт за изследване на близкото минало (София)
Висшето училище за социални науки (Париж)

Форум «Софийски диалози»
6 и 7 декември 2014,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ДО СЪБИТИЕТО.
ПРИНЦИПИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

(Научно ръководство Жак Рьовел, Ивайло Знеполски)

9.00-9.15
ЗАЩО ПОНЯТИЕТО СЪБИТИЕ?
Откриване на конференцията. Встъпителни думи от организаторите

6 декември 2014

Първи тематичен кръг: ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА НА ИСТОРИЧЕСКОТО СЪБИТИЕ
Водещ: Христо Тодоров

9.15-9.45 Жак Рьовел (Висше училище за социални науки, Париж)
Какво правят историците със събитието?

9.45-10.15 Софи Ваниш (Национален център за научни изследвания, Париж)
Революционното прекъсване: анализ на историята и конструиране на историческото събитие

10.15-10.45 Дискусия

10.45-11.15 Кафе пауза

11.45-12.15 Томас Линденбергер (Център за съвременна история, Потсдам)
Индустриалните аварии като инциденти. Да четем обществото през насилието на нещата

12.15-12.45 Дариуш Стола (Полска академия на науките, Варшава)
От трансгресивни инциденти до окончателната дезинтересираност от комунистическата държава: полският път до 1989-та година

12.45-13.15 Ивайло Знеполски (Софийски университет, София)
Инциденти и събитие. За ролята на инцидента в структурата на историческото събитие

13.15-13.45 Дискусия

13.45-15.00 Обедна почивка

Втори тематичен кръг
ИСТОРИЧЕСКОТО СЪБИТИЕ ПРЕД ИЗПИТАНИЕТО НА ВСЕКИДНЕВИЕТО И НА МЕДИИТЕ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТЕМПОРАЛИЗИРАНЕТО МУ
Водещ: Жудит Рьовел

15.00-15.30 Алф Людке (Ерфуртски унивеситет)
Големите събития: възприятия и разочарования. Как им влияе всекидневието - превъзнасяне и пренебрежение към разрива от 1989 година в Източна Германия

15.30-16.00 Джулия Зоненвенд (Университет на Мичигън)
Международни медийни наративи за “Падането на Берлинската стена”

16.00-16.30 Кристоф Прошасон (Висше училище за социални науки, Париж, Академия на Кайен)
Какво е политическо събитие?

16.30-17.00 Дискусия

17.00-17.30 Кафе-пауза

17.30-18.00 Даниел Даян  (Висше училище за социални науки, Париж)
Обвивката на събитието: смисъл, вентрилокия, експресивни събития и събития на монстрацията

18.00-18.30 Хартмут Роза (Университет Фридрих Шилер, Йена)
Френетичното препускане на събитията и диаметрално противоположната инерция на историята. Разказ за двупластовото прекъсване в модерното време

18.30-19.00 Дискусия


7 декември 2014

Трети тематичен кръг
ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ЕДНА ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА СЪБИТИЕТО?
ДО КАКВА СТЕПЕН СА СЪВМЕСТИМИ ФИЛОСОФСКИЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ И ИСТОРИОГРАФСКИЯ ПОДХОДИ КЪМ СЪБИТИЕТО
Водещ: Дариуш Стола

9.00-9.30 Жюдит Рьовел (Париж 10, Нантер)
Когато философите се заемат със събитието. Исторически дисконтинуитет или епитафия

9.30-10.00 Робин Вагнер-Пасифичи (Ню Скуул, Ню Йорк)
Манифест за квантова социология на събитието

10.00-10.30 Димитри Гинев (Софийски университет, София)
Хронотоп и онтология на събитието

10.30-11.00 Дискусия

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-12.00 Христо Тодоров (Нов български университет, София)
Събитие и действие

12.00-12.30 Адам Такач (Будапещенски университет)
Събитие, контекст, репрезантация. Претегляне на философските и историографските теории за събитието

12.30-13.00 Дискусия

13.00-13.15 Закриване на конференцията

С подкрепата на:
Фондация “Америка за България”
Френски институт в България
Гьоте-институт България

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria