Начало / Новини / Обществени науки / Международен форум „Възвишено и das Unheimliche”
Новини
25.2.2015
Международен форум „Възвишено и das Unheimliche”

Център по философия към Токийския университет (UTCP)
Софийски литературоведски семинар (СЛС)
Културен център на СУ

Международен форум „Възвишено и das Unheimliche”

2 – 4 март 2015 г.
Нова конферентна зала
Северно крило, Ректорат, СУ

Работен език: английски  

Между 2 и 4 март 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийски университет ще се състои международният форум “Възвишено и das Unheimliche”, организиран от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP) и Софийския литературоведски семинар (СЛС), със съдействието на Културен център на СУ. Интердисциплинарният форум е фокусиран върху понятията “Възвишено” и “ das Unheimliche”, определящи не само за модерния, но и за съвременния теоретичен дискурс. Семинарът ще постави въпроса за съотношението и евристичния потенциал на тези понятия в епохата на предефиниране на разбирането за човешки интелект, респективно – за статута на (не)човешкото. Форумът ще подеме в нова перспектива темите на симпозиума „Метаморфоза и катастрофа“, състоял в началото на ноември 2013 г.

Предложения върху темата “Възвишено и das Unheimliche” ще направят: Боян Манчев, Футоши Хошино, Камелия Спасова, Юджи Нишияма, Дарин Тенев, Такафуми Шимада, Божана Филипова, Хисато Куриваки, Мария Калинова, Миглена Николчина

ПРОГРАМА

March 2nd (Mon): 18 h

Opening: Alexander Kiossev, Kamelia Spassova

Lecture: Futoshi Hoshino, “Materialist Aesthetics: Bourriaud, Herman, Rancière”

Discussion: Boyan Manchev, Kamelia Spassova

March 3rd: 10 – 18 h
New Conference Room, Sofia University

Morning session (10:00-12:30): Introductory session and open discussion (1) on “the sublime” Afternoon session (14:00-17:00)

Presentations:

  • Yuji Nishiyama, “After the End of the World: Of an Apocalyptic Tone in Derrida’s Later Years”
  • Darin Tenev, Enyo Stoyanov “The Literary Uncanny”
  • Takafumi Shimada, “The Idea of History as the Difference of Force”
  • Bozhana Filipova, “The Uncanny Space of Theater: Notes on Joyce’s ‘Circe’”

March 4th: 10 – 18 h
New Conference Room, Sofia University

Morning session (10:00-12:30): Introductory session and open discussion (2) on “the uncanny”

Afternoon session (14:00-17:00)

Presentations:

  • Hisato Kuriwaki, “Existence and Revolt: From Kristeva’s Lectures on Sartre”
  • Futoshi Hoshino, “Sublime and Capitalism in Jean-François Lyotard”
  • Maria Kalinova & Kamelia Spassova, “Das Unheimliche: the Lack in Translation”
  • Boyan Manchev, “The Political Unheimlich: After Michel Surya’s L’autre Blanchot”

Final discussion, moderator: Miglena Nikolchina

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria