Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия
Новини
12.10.2015
Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Немската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

  • образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита преди максимум 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия, за предпочитане от българско ВУЗ
  • настоящ докторант
  • владеене на немски и/или английски език
  • ясна идея с какво искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения.

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно и периодът за кандидатстване е между 1 и 31 октомври 2015 г. Тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на декември 2015 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

  • Онлайн формуляр за кандидатстване;
  • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 страници формат А4;
  • Автобиография;
  • Легализирано копие от дипломи (или академична справка/ удостоверение) за завършено образование, преведени на немски/ английски език;
  • Свидетелство за владеене на немски/английски език;
  • Препоръка от български университетски преподавател.

Престоят в Германия започва през август 2016 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.

За повече информация посетете https://www.dbu.de/2580.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България ( ), 0887672891.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria