Начало / Новини / Обществени науки / Теоретичен семинар "Човекът – мярка за всички неща?"
Новини
7.7.2016
Теоретичен семинар "Човекът – мярка за всички неща?"
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към
Стопанския факултет на Технически Университет-София

ВИ КАНИ да вземете участие в теоретичния семинар на тема

„Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

който ще се проведе на 20 – 21 октомври 2016 г. в сградата на ТУ-София.

Тематични направления:

1. Човекът в глобалната ситуация
- Глобализация и културна самоличност
- Организационна култура и модерни управленски практики
- Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
- Политически трансформации в „глобалното село”
- Правните и нравствени императиви в съвременния свят

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт
- Модерната наука и нейните критици
- Новите стари идеологии
- Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
- Мултикултурализъм и национализъм
- Свобода и информираност

3. Границите на растежа
- Обществото – либерално и/или социално
- Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
- Пол, демографска революция и социална стратификация
- Екологични промени и политики
- Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail:ypavlova@tu-sofia.bg.

Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

За контакт и допълнителна информация:
гл. ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria