Начало / Новини / Обществени науки / "Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество"
Новини
2.7.2020
"Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество"

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

ВИ КАНИ
да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“, който ще се проведе на 20 – 21 октомври 2020 г. в сградата на ТУ-София.

Тематични направления:

1. Човекът в глобалната ситуация

 • Глобализация и културна самоличност
 • Организационна култура и модерни управленски практики
 • Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
 • Политически трансформации в „глобалното село”
 • Правните и нравствени императиви в съвременния свят

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт

 • Модерната наука и нейните критици
 • Новите стари идеологии
 • Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
 • Мултикултурализъм и национализъм
 • Свобода и информираност

3. Границите на растежа

 • Обществото – либерално и/или социално
 • Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
 • Пол, демографска революция и социална стратификация
 • Екологични промени и политики
 • Естетика на технологичния прогрес.

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

Таксата може да заплатите по банков път:
Получател : ТУ-София НИС
Банкова сметка:
BG24BNBG96613100103801
BIC kод: BNBGBGSD
Основание: Такса правоучастие семинар СФ, катедра ПХН

Или в деня на регистрация на семинара.

За контакт и допълнителна информация:

Доц. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=154

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria