Начало / Новини / Обществени науки / Покана за участие в международна конференция
Новини
29.5.2006
Покана за участие в международна конференция

Call for Papers

Political Demography: Ethnic, National and Religious Dimensions
29-30 September , 2006
London School of Economics

Proposal Deadline: 15 July 2006

Sponsored by the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), in association with the Economic and Social Research Council (ESRC) and British Academy

Demography - chiefly in the form of international migration and differential fertility rates - has enormous socio-political implications
and is soaring in importance. Demography is the most predictable social phenomenon, yet demographers and social scientists inhabit parallel worlds. One goal of this conference is to initiate a conversation between demographers and scholars of ethnicity, nationalism and religion which will result in future research projects and publications.

Plenary Speakers
Jack Goldstone - George Mason University
Michael Hout - University of California Berkeley
Monica Duffy Toft - Harvard University

Suggested Paper Themes:

Demographic Perspectives
• Patterns of differential population growth between ethnic groups, religious denominations and nation-states due to fertility and migration
• The role of cultural factors in explaining fertility differences
• The impact of religious, ethnic or nationalist activity on individual-level fertility

Social Science Perspectives
• Differential population growth and ethnic/religious/national conflict
• Demographic nationalism: immigration control, pronatalism, transmigration
• Demographic shifts and politics: elections, censuses and demographic propaganda

For Further Information see the conference website at: www.lse.ac.uk/collections/ASEN/demography.htm
Submit Paper Proposals Online at: http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/Demog_proposal.htm

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria